Välkommen till Archimeta

Archimeta är det personliga företaget som arbetar med ledarskap, både inom projektledning och som tillfälliga chefer. Vi arbetar tillsammans med våra kunder och hjälper kunderna att nå uppställda mål. Våra medarbetare blir en del av kundens organisation, bidrar med erfarenhet och oberoende samt är ansvarstagande genom hela processen.

Vi bidrar med ledarskap